Channel header image

Wonen, Werk & Verkeer

De ruimte wordt in de toekomst steeds krapper! We moeten in de toekomst met steeds meer mensen wonen, werken en ons verplaatsen in een krappe ruimte: de wereld. Het is een hele uitdaging om voor al die mensen genoeg woningen te bouwen en goede vervoersmogelijkheden te realiseren. Om dat voor elkaar te krijgen zullen er nieuwe banen ontstaan! 

werelden