Channel header image

Wonen, Werk & Verkeer

De ruimte wordt in de toekomst steeds krapper! We moeten in de toekomst met steeds meer mensen wonen, werken en ons verplaatsen in een krappe ruimte: de wereld. Het is een hele uitdaging om voor al die mensen genoeg woningen te bouwen en goede vervoersmogelijkheden te realiseren. Om dat voor elkaar te krijgen zullen er nieuwe banen ontstaan!