Privacy- en cookiebeleid

WorkChannels / NXtv WorkChannels / NXtv, gevestigd aan Twentepoort West 12C, 7609 RD Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- verklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

WorkChannels / NXtv verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voornaam en achternaam
  • Adresgegevens,
  • emailadres en telefoonnummer
  • Locatiegegevens
  • Geslacht
  • Opleiding of werkgever

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ten behoeve van je persoonlijk profiel op ons platform NXtv verwerkt en bewaart WorkChannels / NXtv de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: foto en videomateriaal en gegevens van jongeren dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WorkChannels / NXtv verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Afhandeling van betalingen, leveren van diensten en goederen, informeren over (wijzigingen van) diensten en producten, e-mail en telefonisch contact, de mogelijkheid bieden een account en/of profiel aan te maken

Door middel van analyse van bezoekersgedrag verbeteren we ons platform en bieden we gepersonaliseerde    content, producten of diensten aan.

Geautomatiseerde besluitvorming

WorkChannels / NXtv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WorkChannels / NXtv) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WorkChannels / NXtv bewaart gegevens 3 jaar en verzoekt gebruikers tussentijds regelmatig om gegevens te controleren en aan te passen indien deze gewijzigd zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

WorkChannels / NXtv deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens. WorkChannels / NXtv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WorkChannels / NXtv gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op een computer, tablet of smartphone van een gebruiker. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WorkChannels / NXtv en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. De gegevens die in jouw profiel op NXtv zijn opgeslagen kun je met gebruikmaking van de door NXtv verstrekte inlogcodes te allen tijde direct aanpassen. Hiervoor hoef je geen verzoek in te dienen of toestemming van ons te vragen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens die op andere plekken in ons systeem zijn opgeslagen, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar redactie@nxtv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .WorkChannels / NXtv wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WorkChannels / NXtv neemt de bescherming vanpersoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nxtv.nl.

De verbinding met ons digitale platform is goed beveiligd. Gegevens die onderweg zijn tussen ons platform en onze bezoekers, zijn beschermd tegen afluisteren en manipulatie.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, maar biedt wel videocontent aan die specifiek gericht is op jongeren. Ook kunnen zij een persoonlijk profiel aanmaken op www.nxtv.nl. In de e-mail die wij verzenden geven wij aan dat jongeren onder de 16 jaar hun ouders om toestemming moeten vragen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nxtv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WorkChannels / NXtv analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

WorkChannels / NXtv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, en maximaal 3 jaar, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen tussentijds checken of je gegevens bewaard mogen blijven en om wijzigingen aan te geven of in je profiel uit te voren.