Algemene Voorwaarden

Onze leveringsvoorwaarden zijn bij de KvK gedeponeerd onder nummer 66043093. Wil je onze voorwaarden ontvangen? Vraag ernaar bij je contactpersoon, of stuur een mail naar redactie@nxtv.nl en we sturen ze op.

NXtv, mei 2020