Ard en Dante zochten uit wat de invloed van de atmosfeer is op de waarneming van kosmische straling en wonnen hiermee de Van Melsenprijs

Ard en Dante van het Erasmus College Zoetermeer zochten uit wat de invloed van de atmosfeer is op de waarneming van kosmische straling